اهداف و چشم انداز

مجله صنعت حمل و نقل دریایی با هدف انتشار دانش‏ های کاربردی و بنیادی در امور‌ بندری و دریایی به‌صورت فصلنامه منتشر می‌شود. این مجله مقاله‏‌های حاصل از پژوهش‌های اصیل در تمام حوزه‏‌های دریای و بندری را با پنج محور اصلی

۱) بندری (لجستیک و حمل‏‏ و ‏‏نقل چندوجهی، عملیات بندری و انبارداری، سرمایه‏ گذاری و مدیریت تعرفه)،

۲) دریایی (هیدروگرافی، حفاظت و عملیات دریایی، ایمنی و امنیت و سوانح دریایی، امور دریانوردان و سازمان‌های بین‌المللی دریانوردی)،

۳) محیط‏زیست (محیط زیست دریا، فیزیک دریا و آلودگی دریایی)،

۴) مهندسی سواحل و بنادر (مدیریت طراحی و ساخت سازه‏ های ساحلی و بندری، مدیریت سواحل، تأمین و نگهداری تجهیزات) و

۵) علوم انسانی (اقتصاد دریا، حقوق دریا و مدیریت دریا)

را پس از داوری دقیق به چاپ می‏ رساند. این مجله همچنین مقاله‏ های کاربردی و فناورانه در هر یک از زمینه‏ های ذکر شده را می‏ پذیرد.