درباره نشریه

این مجله با نام "صنعت صنعت حمل و نقل دریایی" در زمینه علوم پایه گرایش امور بندری، دریایی و کشتیرانی بازرگانی، به دو زبان فارسی و انگلیسی به صورت فصلنامه به شماره ثبت 94/12898 به تاریخ 16/06/94از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت کرده است و در مرحله اخذ رتبه علمی پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد، و در پایگاه SID نمایه شده است.