دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 4-97 
معیارهای مؤثر در ارزیابی آسیب‌پذیری اکولوژیکی سواحل انزلی

صفحه 4-15

منیره مرادپناه


بررسی اهمیت عناصر آمیخته بازاریابی در بندر شهید بهشتی

صفحه 16-26

یحیی توماج؛ کاوه کرمی


رابطة عوامل مؤثر در اجرای قانون تشکیل و ادارة مناطق ویژة اقتصادی در مناطق بندری و جذب سرمایه‌گذاری (مطالعه موردی بندر بوشهر)

صفحه 27-33

محمد محسن سلیمی پور


مدل‌سازی عددی الگوی جریان و انتقال رسوب در کانال دسترسی بندر شهید رجایی

صفحه 34-40

اسماعیل جعفرزاده دهکردی؛ سیروس ارشادی


شناسایی و رتبه‌بندی عوامل ایجادکننده ریسک‌های اقتصادی در بندر امیرآباد

صفحه 41-54

سیدقاسم حسینی اشلقی؛ مجید فتاحی


رابطة قابلیت‌های پویای سازمان با قابلیت‌های بازاریابی با در نظر گرفتن نقش میانجی پویایی محیطی (منطقة ویژة اقتصادی بندر امام خمینی ره)

صفحه 55-68

ایرج بناری


تأثیر سبک‌های رهبری، استقلال در محیط کار و انگیزش درونی کارکنان در ایجاد جو خلاقانه در محیط کار(منطقة ویژة اقتصادی بندر امام خمینی (ره))

صفحه 69-77

زهرا بستان شیرین؛ مرتضی نجف علمی


شیوه‌های ناوبری ضعیف و ضرورت غلبه بر مشکلات سیستم اطلاعات و نمایشگر نقشه الکترونیک (اکدیس) در کشتی‌ها

صفحه 78-86

پوریا کولیوند؛ شاهین محمودی


چالش‌های قوانین و مقررات مناطق ویژة اقتصادی بندری

صفحه 87-97

قاسم جنامی