دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 4-95 
طراحی تشخیص و اجتناب از مانع با استفاده از لیدار در قایق ربات‌خودران، پیاده‌سازی و ارزیابی سامانه

صفحه 4-17

عارف محمدی‌اقدم؛ حسین موسی‌زاده؛ علی کیاپی


شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بندر امام خمینی (ره)

صفحه 18-26

فاطمه برمکی؛ ابراهیم انواری


تحلیل نقش منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد در توسعه منطقه‌ای شرق مازندران

صفحه 27-35

محمدرضا رضوانی؛ مجتبی قدیری؛ محمد عباسی کالی


بررسی و ارزیابی میزان بهره‌برداری از اسکله‌های بندر نوشهر (مطالعه موردی: سه سال گذشته)

صفحه 36-41

محمد مهیرکجوری


تحلیل اخلاق کاری حسابداران شاغل در بنادر شمالی ایران بر اساس تیپ شخصیتی

صفحه 42-51

حبیب مرادی


بررسی میزان همسویی ساختار سازمانی با استراتژی‌ سازمانی بر اساس نقاط مرجع استراتژیک در بنادر شمالی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 52-63

داود کیاکجوری؛ بابک بریمانی


ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات بندر امیرآباد

صفحه 64-68

محمدباقر چگینی‌فر؛ علی ماشینچیان مرادی؛ بابک مقدسی


رابطه‌ هوش‌هیجانی با کارآفرینی سازمانی در کارکنان منطقة ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

صفحه 69-74

علی معیلی


پهنه‌بندی و طبقه‌بندی کرانة ساحلی خلیج جاسک بر اساس شاخص حساسیت زیست‌محیطی

صفحه 75-80

ملیحه سنجرانی؛ سید محمدرضا فاطمی؛ افشین دانه‌کار؛ محمدرضا قادری؛ محمد میر نژاد؛ رویا امام


بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی در میان کارکنان ترمینال بندری پارس

صفحه 81-87

فریبرز ذوالفقاری‌نصرآبادی


بررسی و ارزیابی معیارهای مؤثر در استقرار صنعت بازیافت کشتی (مطالعه موردی: منطقه آزاد اروند)

صفحه 88-95

یعقوب خسروی؛ همایون یوسفی؛ ناصر سعیدی؛ مصطفی زارع دوست؛ مجتبی عباسپور؛ مهدی بهداروندی عسکر