دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، بهمن 1394 
کاربرد روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در انتخاب بهترین گزینه جانمایی موج‌شکن بندرانزلی

صفحه 4-12

مهدیه الهویرنلو


بررسی روند رسوب گذاری در حوضچه بندر نوشهر به کمک مدل ریاضی

صفحه 13-19

سعید رستمی؛ امیر هوشنگ نظامیوند چگینی؛ عطا اله غبرایی؛ میراحمد لشته‌نشایی


مطالعه تاثیر سازمان الکترونیکی بربهبود عملکرد سازمانی با استفاده از الگوی BSC (اداره کل بنادرودریانوردی استان سیستان وبلوچستان)

صفحه 20-27

نوید پارسه؛ باقر کرد؛ محمد عثمان حسین بر


تعیین و اندازه گیری کشش متغیرهای تاثیر گذار بر توابع تقاضای حمل و نقل جاده ای و ریلی در شبکه حمل و نقل پسکرانه ای بندر امام خمینی (ره)

صفحه 28-33

بهرام شمالی‌پور؛ سید ناصر سعیدی؛ عامر کعبی؛ حمیدرضا حلافی؛ اصغر رشنودی


نقش عنصر انسانی در بروز سوانح دریایی

صفحه 34-40

علی مرادی


تاثیر اجرای استراتژی افزایش ترانزیت از طریق بندر چابهار بر توسعه محلی

صفحه 41-49

یحیی احسانی‌فر


به کارگیری تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت وتهدید بنادر جنوب کشورایران

صفحه 50-57

سید ناصر سعیدی؛ حسین دریساوی بهمنشیر؛ جبار عبودزاده


تاثیر آموزش مدیریت استرس بر شادی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی

صفحه 58-62

طیبه مجیدی؛ پریوش جعفری؛ محمد علی حسینی


بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 63-72

بهارک شیرزاد کبریا؛ محمد غفاری ملجج


شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی موفقیت ایجاد بنادر الکترونیکی در ایران

صفحه 73-82

رضا شاهچراغی