دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارافرینی سازمانی در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1398

محمد علی موسی پور گرجی؛ غلام رضا طالقانی


ارزیابی بکارگیری استراتژی های رقابتی(ژنریک) بر جذب ترافیک کالا و کشتی (مورد مطالعه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان بندر امام خمینی (ره))

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1398

حمیدرضا موسیوند


ترک وظیفه به عنوان جرم خاموش در دستگاه های اجرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1400

فاضل حمیدی


تاثیرات حقوقی شیوع بیماری کووید-19 بر قراردادهای سازمان بنادر و دریانوردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1400

فاضل حمیدی