سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان تخصصی‌ترین نهاد دولتی و تنها مرجع حاکمیتی کشور در امور بندری، دریایی و کشتیرانی بازرگانی، در راستای تحکیم، تسری و ارتقای مرجعیت دانشی سازمان در امور بندری ـ دریایی و دستیابی به اهداف کلان نقشه جامع علمی کشور به ویژه شاخص‌‌های کمی مربوط به توسعه انتشارات علمی شامل افزایش شمار نشریات با نمایه بین‌المللی معتبر و افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش و فناوری داخلی به بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی کشور، نسبت به انتشار مجله علمی ـ پژوهشی با نام "صنعت حمل و نقل دریایی" اقدام نمود.

1. معیارهای مؤثر در ارزیابی آسیب‌پذیری اکولوژیکی سواحل انزلی

صفحه 4-15

منیره مرادپناه


2. بررسی اهمیت عناصر آمیخته بازاریابی در بندر شهید بهشتی

صفحه 16-26

یحیی توماج؛ کاوه کرمی


3. رابطة عوامل مؤثر در اجرای قانون تشکیل و ادارة مناطق ویژة اقتصادی در مناطق بندری و جذب سرمایه‌گذاری (مطالعه موردی بندر بوشهر)

صفحه 27-33

محمد محسن سلیمی پور


4. مدل‌سازی عددی الگوی جریان و انتقال رسوب در کانال دسترسی بندر شهید رجایی

صفحه 34-40

اسماعیل جعفرزاده دهکردی؛ سیروس ارشادی


5. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل ایجادکننده ریسک‌های اقتصادی در بندر امیرآباد

صفحه 41-54

سیدقاسم حسینی اشلقی؛ مجید فتاحی


6. رابطة قابلیت‌های پویای سازمان با قابلیت‌های بازاریابی با در نظر گرفتن نقش میانجی پویایی محیطی (منطقة ویژة اقتصادی بندر امام خمینی ره)

صفحه 55-68

ایرج بناری


7. تأثیر سبک‌های رهبری، استقلال در محیط کار و انگیزش درونی کارکنان در ایجاد جو خلاقانه در محیط کار(منطقة ویژة اقتصادی بندر امام خمینی (ره))

صفحه 69-77

زهرا بستان شیرین؛ مرتضی نجف علمی


8. شیوه‌های ناوبری ضعیف و ضرورت غلبه بر مشکلات سیستم اطلاعات و نمایشگر نقشه الکترونیک (اکدیس) در کشتی‌ها

صفحه 78-86

پوریا کولیوند؛ شاهین محمودی


9. چالش‌های قوانین و مقررات مناطق ویژة اقتصادی بندری

صفحه 87-97

قاسم جنامی


صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی دبیر اجرایی